2020 m. atlikti darbai

Eil. Nr. Statinio pavadinimas, adresas Statinio kategorija Atlikti darbai
1. Administracinis pastatas Ukmergės g. 126, Vilniuje Ypatingas statinys -Atraminių sienų gręžtinių polių valymas ir apibetonavimas;

-Vandens rezervuaro paruošiamojo betono sluoksnio įrengimas, dugno plokštės įrengimas, monolitinių sienų įrengimas ir atraminės gerbūvio sienutės įrengimas;

-Vidaus pamatų monolitinių galvenų įrengimas;

-Monolitinių standumo branduolių su lifto šachtos prieduobės sienomis ir laiptų atramos rostverkų įrengimas;

-Gembės įrengimas;

-Sienų armavimas.

2. Administracinis pastatas Laisvės per. 36, Vilniuje Ypatingas statinys -Apjungiamojo rostverko ant atraminės sienos gręžtinių polių įrengimas;

-Atraminių sienų gręžtinių polių apibetonavimas, dirbant ant grunto ir ant perdangos;

-HEB sijų montavimas, spyrių įrėmimui;

-PSC detalių montavimas;

-Kolonos, gembių „Rožių“ ir vandens rezervuaro -1a dvigubo tinklo montavimas;

-Monolitinių galvenų įrengimas.

3. Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos Vilniaus m rekonstravimas Ypatingas statinys -Viaduko atraminių sienų įrengimas.
4. Prekybos paskirties pastatas Pavilnionių g. 55, Vilnius Ypatingas statinys -Laiptinės monolitinės sienos įrengimas;

-Vidaus pamatų galvenos: monolitinės sienos įrengimas.

 

5. Sandėliavimo paskirties pastatas Motorų g. 11, Vilniuje Ypatingas statinys -Galvenų įrengimas;

-Monolitinių juostinių rostverkų R-1 ir R-2 įrengimas;

-Atraminių sienučių įrengimas.

6. Mokslo paskirties pastato G. Baravyko g 10 atraminių polių sienų apibetonavimo darbai Ypatingas statinys -atraminės sienos polių valymas ir armavimas – 367 m2;

-atraminės sienos apibetonavimas – 367 m2

7. Administracinis pastatas. Lapių g. 3, Vilnius Ypatingas statinys -Apjungiamojo rostverko ant polių įrengimas;

-Atraminės sienos gręžtinių polių apibetonavimas.

8. „6 (šešių) antžeminių aukštų administracinis pastatas suviešojo maitinimo ir konferencijų patalpomis pirmame aukšte ir trijų aukštų požeminiu garažu, esančio adresu Saltoniškių g. 7, Vilniuje. IV etapas“ Ypatingas statinys -Atraminių sienų gręžtinių polių apibetonavimas;

-Monolitinio juostinio rostverko, po -III a. rūsio sienų apibetonavimu, įrengimas;

-Gembės įrengimas ir polių tarpų betonavimas.

Panerių g. 51, Vilnius
+370 686 12 265