2019 m. atlikti darbai

Eil. Nr. Statinio pavadinimas, adresas Statinio kategorija Atlikti darbai
1. Administracinis pastatas Aukštaičių g. 7, Vilniuje Ypatingas statinys – Apjungiamojo rostverko, ant atraminės sienos gręžtinių polių, įrengimas pagal pateiktą darbo projektą;

– Atraminės sienos gręžtinių polių armavimas ir apibetonavimas pagal pateiktą darbo projektą.

2. Administracinis pastatas Saltoniškių g. 7, Vilniuje. IV etapas Ypatingas statinys – Atraminių sienų gręžtinių polių apibetonavimas pagal pateiktą darbo projektą;

– Monolitinio juostinio rostverko, po – III a. rūsio sienų apibetonavimu, įrengimas.

– Galvenos įrengimas bokstinio krano COMANSA LC-8952/C pamatui;

– galvenų įrengimas.

3. Daugiabutis gyvenamasis namas Ceikinių g. 15, Vilnius Ypatingas statinys – Apjungiamojo rostverko ant polių 46,7 m3, be polių atkasimo ir valymo darbų, įrengimas;

– atraminės sienos  859,45 m2 apibetonavimas pagal parengtą darbo projektą.

4. Daugiabučiai gyvenamieji namai Z. Sierakausko g. 25, Vilniuje Ypatingas statinys – Apjungiamojo rostverko, ant atraminės gręžtinių polių sienos, įrengimas pagal pateiktą darbo projektą V=65,00 m3;

– Atraminės gręžtinių polių sienos armavimas ir apibetonavimas S=411,00 m2 pagal pateiktą darbo projektą;

-Atraminės gręžtinių polių sienos armavimas ir apibetonavimas (išaukštinant dvipusiais klojiniais) S=203,00 m2 pagal pateiktą darbo projektą.

 

 

5. Administracinis pastatas Panerių g. 49, Vilnius Ypatingas statinys – apjungiamojo rostverko ant gręžtinių polių armavimas ir apibetonavimas;

–  atraminės sienos gręžtinių polių armavimas ir apibetonavimas pagal pateiktą darbo projektą.

6. Daugiabučiai gyvenamieji namai, Subačiaus g. 20, Vilniuje Ypatingas statinys – Atraminės sienos ant gręžtinių polių valymas, armavimas ir apibetonavimas (316,5 m2) pagal pateiktą darbo projektą.
7. Administracinis pastatas Lvovo g. 37, Vilniuje Ypatingas statinys – Atraminių sienų gręžtinių polių apibetonavimas;

– Monolitinio juostinio rostverko, kartu su -I a. rūsio sienų apibetonavimu, įrengimas.

8. Vienbutis gyvenamasis namas Šumsko g. 272, Vilnius Neypatingas statinys – CPA polių įrengimas
9. Daugiabučiai gyvenamieji namai, Vingrių g. 12 ir Vingrių g. 12A, Vilniuje Ypatingas statinys – Rostverkų įrengimas;

– Galvenų po kolonomis įrengimas, išleidžiant inkarinę armatūrą monolitinėms kolonoms.

10. Gamybos paskirties pastatas Trakų r., Senųjų Trakų sen., Guopstų k., Pramonės g. 23 Ypatingas statinys – Galvenų įrengimas.
11. Administracinis pastatas -NOVA, adresu Gerulaičio g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika Ypatingas statinys – Atraminės sienos gręžtinių polių ir apjungiamojo rostverko įrengimas;

– Atraminės sienos gręžtinių polių armavimas ir apibetonavimas rūsio -1 a., -2 a;

–  Hidroizoliacinio kilimo VOLTEX montavimas ant rūsio polių -2 a.

12. Administracinis pastatas Švitrigailos g. 13, Vilniuje Ypatingas statinys – Atraminės sienos gręžtinių polių armavimas ir apibetonavimas rūsio -2 a.
13. Mokslo paskirties pastatas – bendrojo lavinimo mokykla, Lukšinės g. 29, Vilniuje Ypatingas statinys – Rostverkų įrengimas pagal pateiktą darbo projektą.
14. Administracinis pastatas Savanorių pr. 5, Vilniuje Ypatingas statinys  apjungiamojo rostverko ant gręžtinių polių armavimas ir apibetonavimas;

–  atraminės sienos gręžtinių polių armavimas ir apibetonavimas pagal pateiktą darbo projektą;

– HEB 180 sijos montavimas;

– Polių daužymas.

Panerių g. 51, Vilnius
+370 686 12 265